Lépcsők, avagy az égi szférába való felemelkedés...

A lépcső az égi szférába való felemelkedésnek, a tudás megszerzésének, a lélek megtisztulásának és átalakulásának a szimbóluma. Ha a lépcső az ég felé halad, az az isteni világ megismerése, ha a föld alá vezet, az az okkult tudományok és a tudattalan mélység tanulmányozása.
Szimbolikájának negatív aspektusa: esés, zuhanás, visszatérés a földre vagy a föld alatti világba. Mivel mindhárom kozmikus szintet összekapcsolja, az anyaméhbe való visszatérést is jelentheti, szimbolizálva a születés, az élet és halál korszakait. A lépcső számos beavatási rítusban szerepel. Csigalépcsőként a spirálhoz kapcsolódik, amely a kozmikus tengely körül fejlődik ki. A létrához hasonlóan az ezoterikus ismeretekbe való beavatás jelképe

• Az egyiptomi szentélyekben a holdciklust egy tizennégy fokú lépcső ábrázolta; a fokok a holdházakra és a megvilágosodás fázisaira utaltak. A holt lelkek hét- vagy kilencfokú lépcsőn mennek fel Ozirisz/Szarapisz trónjához. A holtak birodalmán átvonuló bárka közepén szintén hét- vagy kilencfokú lépcső van, amely a lélek végső, égbe történő felemelkedésére utal, ahol Ré fényével egyesül: ez az „Égi Bárka Lépcsője”, a lélek felemelkedésének útja

• Mezopotámiában az égbe jutás, az Istenhez való közeledés szimbóluma. A toronytemplomok lépcsői a csúcson elhelyezett szentélybe vezettek. (Bábel tornya)

• Perzsiában úgy képzelték, hogy a halottak lelke lépcsőn ér el a Naphoz.

• A Biblia szerint Salamon trónjának „hat lépcsője volt” (1Kir 10,19). Ezekiel látomásában az új templomhoz a déli kapukon „Hét lépcsőfokon lehetett feljutni” (Ez 40,26–31).

• A kereszténységben is fontos szimbólum: a hagyomány szerint Jézus huszonnyolc lépcsőn ment fel Pontius Pilátushoz (ezt a lépcsőt, a „Scala Sanctát” a hagyomány szerint Helena császárnő hozatta Rómába). Az ókeresztény korban a keresztelőkápolnában a keresztelendőnek mindig három lépcsőfokon kellett felmennie a medence egyik oldalán, mert hinnie kellett az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

• DanteIsteni Színjátékában az égboltra álló lépcső vezet fel, amelynek fokai a belső tökéletesedés fokozatai: „arany színben, melyen át lángsugár kel, / láttam egy Lépcsőt, és hogy oly magasra / nyúlik, ahol már a látás elájul” (Paradicsom, XXI. 28–34).

• Az alkímiai szimbolikában az anyag átalakításának egymást követő fázisait (pl. a bölcsek köve hét fokozaton keresztül történő előállítását) jelentik a lépcsőfokok.

/Forrás:Szimbólumtár,Digitális Tankönyvtár, www.tankonyvtar.hu/
              


Népszerű bejegyzések